SIAP is uniek onder de elektronische akoestische systemen:

SIAP onderscheidt zich van andere systemen voor variabele akoestiek door zes belangrijke kenmerken. Aangezien uitsluitend natuurlijke processen worden toegepast, kunnen we met recht zeggen dat het SIAP-systeem een echte Elektronische Akoestische Architectuur is.

  • SIAP-galm is echte galm. De gegenereerde galm bestaat uit op natuurlijke wijze (digitaal) gemaakte reflecties. De door het systeem gegenereerde nagalm wordt opgebouwd uit geluidsreflecties zoals die in de natuurlijke akoestiek voorkomen. Elke reflectie wordt individueel gegenereerd door de SIAP-processor; het is dus geen herhaling van een vorige met enkele aanpassingen. Voor het invullen van de ontbrekende reflecties in de akoestiek van een zaal heeft de SIAP-processor een groot aantal onafhankelijke kanalen tot zijn beschikking, elk met een eigen reflectiepatroon dat is afgestemd op de behoeften van de zaal. De SIAP-luidsprekers reproduceren elk volledige reflectiepatronen: vroege en late reflecties vormen samen één “omhullende” akoestiek. Er zijn geen speciale luidsprekers voor alleen vroege reflecties en andere voor galm, aangezien dit in tegenspraak zou zijn met wat op een natuurlijke akoestiek het geval is.

  • SIAP heeft volledige controle – over haar proces. Zo is de in de processor ingestelde nagalmtijd in elke preset gelijk aan de gewenste nagalmtijd in de zaal voor het specifieke gebruiksdoel. Een nagalmtijd o 2 seconden in de processor (het optimum voor symfonische muziek) betekent bijvoorbeeld dat de gemeten nagalmtijd in de zaal diezelfde 2 seconden is. Met andere woorden, SIAP heeft volledige controle over de verbeterde akoestiek van de zaal. Op deze manier vult het SIAP-systeem voor elk specifiek gebruik (spraak, kamermuziek, orkest, koor enz.) de ontbrekende reflecties aan, die samen met de natuurlijke reflecties van de zaal door muren, plafond, vloer enz. leiden tot de gewenste akoestiek.

  • Het proces van SIAP – creëert één algemene akoestiek, waardoor de extra galm niet klinkt als een “effect”. Anders gezegd, het unieke karakter van de zaal blijft behouden, terwijl de akoestiek optimaal wordt gemaakt voor het huidige gebruik. De akoestiek van het auditorium en de SIAP toevoeging werken naadloos samen. Het SIAP-systeem completeert de akoestiek, legt geen complete (kunstmatige) akoestiek bovenop de bestaande natuurlijke akoestiek van de zaal. Een ander voordeel van dit werkingsprincipe is dat de bestaande akoestiek van de hal niet hoeft te worden gewijzigd of geschikt gemaakt voor de toepassing van een SIAP-systeem.

  • SIAP gebruikt geen recirculatie – van zaalgalm in het systeem. Een dergelijke recirculatie is immers niet aanwezig in natuurlijke akoestiek en zou leiden tot ongewenste kleuring – een metaalachtig klinkend verval. Dankzij het ontbreken van recirculatie wordt de akoestiek met SIAP niet hoorbaar beïnvloed door de bezetting van de zaal (met of zonder publiek).

  • SIAP creëert tijdconstante nagalm – zodat er geen toonhoogtefluctuaties, wow etc. in de akoestiek kunnen optreden. Tijdconstant betekent dat SIAP inherent “piano-compatibel” is; hetzelfde geldt voor elk ander muziekinstrument en voor de menselijke stem. Dit in tegenstelling tot systemen die hun toevlucht zoeken tot tijdsvariatie, waarbij de geproduceerde “reflecties” in de tijd zweven rond een basistoonhoogte (continu veranderende toonhoogte). Hierbij wordt een groter aantal reflecties gesuggereerd dan er in werkelijkheid zijn; het belangrijkste doel van de tijdsvariatie is het beperken van de akoestische terugkoppeling om te voorkomen dat het systeem instabiel wordt (huilronde). Tijdsvariatie leidt tot een huilend verval van de snaren (hoorbare interferentie met het natuurlijke verval van snaargeluiden) en tot een wazig galmgeluid. Bovendien veranderen de vorm en de afmetingen van de zaal voortdurend terwijl de muziek speelt.

    Als je wilt weten hoe je een goedkoop essay kunt kopen, moet je heel voorzichtig zijn. U komt misschien in de verleiding om uw essay goedkoop te kopen omdat dat gemakkelijker en handiger is, maar u kunt teleurgesteld zijn als u niet de kwaliteit krijgt die u verwacht. De belangrijkste reden dat mensen goedkope essays online kopen is omdat ze geld willen besparen.

    Dit zijn zeer ongewenste artefacten van dergelijke processen. In een natuurlijke akoestiek hebben de geluidsreflecties natuurlijk geen variabele, maar constante vertragingstijden, die worden bepaald door de vorm van de zaal (lengte, breedte, hoogte, diffuse oppervlakken, decoratie, geluidsabsorptie van de materialen enz.) Aangezien SIAP tijdconstant is, behoudt het systeem de helderheid en definitie van het geluid die kenmerkend is voor goede concertzalen. En er is geen risico van zwevende toonhoogteverval van – bijvoorbeeld – pianosnaren die hun eigen vervalgedrag hebben. Vanzelfsprekend klinkt SIAP natuurlijk voor mensen met “een absoluut gehoor”. Voor pianisten, pianostemmers etc. SIAP hoeft niet te worden uitgeschakeld. Om deze voor de hand liggende redenen is er geen tijdvariatie in een natuurlijke akoestiek. Musici en andere kritische luisteraars blijken hier zeer gevoelig voor te zijn.

  • Het natuurlijke proces van SIAP – behoudt de natuurlijke balans, correcte lokalisatie en klankkleur (timbre) van de bronnen op het podium (en in de zaal): instrumenten, zangers, acteurs).